ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΑΕ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οικονομικές ΚαταστάσειςΟικονομικές Καταστάσεις 2020
Κατεβάστε τις Οικονομικές Καταστάσεις 2020
Αναρτήθηκε στις 28/06/2021
Οικονομικές Καταστάσεις 2019
Κατεβάστε τις Οικονομικές Καταστάσεις 2019
Αναρτήθηκε στις 01/07/2020
Οικονομικές Καταστάσεις 2018
Κατεβάστε τις Οικονομικές Καταστάσεις 2018
Αναρτήθηκε στις 05/07/2019
Οικονομικές Καταστάσεις 2017
Κατεβάστε τις Οικονομικές Καταστάσεις 2017
Πρακτικό ΔΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2018
Κατεβάστε το Πρακτικό ΔΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2018
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης της 11ης Ιουλίου 2018
Κατεβάστε την Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης της 11ης Ιουλίου 2018
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης της 26ης Απριλίου 2018
Κατεβάστε την Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης της 26ης Απριλίου 2018
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης της 20ης Απριλίου 2018
Κατεβάστε την Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης της 20ης Απριλίου 2018
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης της 14ης Μαρτίου 2018
Κατεβάστε την Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης της 14ης Μαρτίου 2018
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης της 22ης Νοεμβρίου 2017
Κατεβάστε την Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης της 22ης Νοεμβρίου 2017
Οικονομικές Καταστάσεις 2016
Κατεβάστε την Οικονομικές Καταστάσεις 2016
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης της 8ης Σεπτεμβρίου 2017
Κατεβάστε την Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης της 8ης Σεπτεμβρίου 2017